Privacybeleid van Tijd voor mij Models

Dit privacybeleid beschrijft hoe Tijd voor mij Models ("wij", "ons", "ons bedrijf") persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt. Het beleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die we verzamelen via onze website, diensten en andere interacties. We doen er alles aan om de privacy van onze klanten en modellen te beschermen en om te voldoen aan de geldende privacywetgeving.

1. Verzamelde gegevens
Wij verzamelen verschillende soorten persoonlijke gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot:
Naam, geboortedatum en contactgegevens, waaronder adres, e-mailadres en telefoonnummer.
Portfolio- en beeldmateriaal van modellen.
Gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze diensten en website, zoals logbestanden en cookiegegevens.
Financiƫle informatie voor betalingsdoeleinden.

2. Doel van gegevensverzameling
Wij verzamelen persoonlijke gegevens om de volgende doeleinden te ondersteunen:

Het beheren en uitvoeren van onze modellenbureaudiensten.
Communiceren met klanten en modellen.
Facturering en betalingsverwerking.
Marketing en promotie van onze diensten.
Verbetering van onze website en diensten.
Naleving van wettelijke verplichtingen.

3. Gegevensdeling
Wij delen persoonlijke gegevens alleen met derden in de volgende situaties:

Met toestemming van de betrokkenen.
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Met onze zakelijke partners en dienstverleners die ons helpen bij het aanbieden van onze diensten.
In geval van een fusie, overname of verkoop van ons bedrijf.

4. Beveiliging van gegevens
We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking. We bewaren gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

5. Rechten van betrokkenen

Personen waarvan wij persoonlijke gegevens verwerken hebben bepaalde rechten, waaronder het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en bezwaar tegen gegevensverwerking. Als u deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens.

6. Contactgegevens
Heeft u vragen over ons privacybeleid of wilt u uw privacyvoorkeuren bijwerken, neem dan contact met ons op:

Tijd voor mij Models
Adres: Mgr. Verhoeksstraat 25
E-mail: Tijdvoormijmodels@hotmail.com
Telefoon: niet beschikbaar voor derden

7. Wijzigingen in het privacybeleid
Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om te voldoen aan veranderende wettelijke vereisten of praktijken binnen ons bedrijf. De bijgewerkte versie zal op onze website worden geplaatst met de datum van de laatste herziening.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 23 oktober 2023.
Back to Top